CSR

Corporate Social Responsibility

Værdier, ansvar og fokus 

Hos HPH Totalbyg A/S tror vi på at gøre en forskel i vores daglige drift. Vores ambition er at holde fokus og videreudvikle på vores CSR-strategi. Vi tror på bæredygtighed, hvor vi mener at det er grundlaget for den bedste fremtidige udvikling. Vores mål tager udgangspunkt i FN’s verdensmål.

 

HPH Totalbyg A/S’s fokus på FN’s verdensmål

Verdens stats- og regeringsledere vedtog i 2015 en række mål for bæredygtig udvikling. I dag arbejdes der bredt på verdensmålene i det private og det offentlige. HpH Totalbyg tager udfordringen op, for at skabe forandringer hvor der er allermest brug for det.

HPH Totalbyg har flere af FN’s 17 verdensmål som en del af deres kerneværdier. Læs om det i nedenstående.  

Bæredygtigt byggeri

   

Solceller, jordvarme, bæredygtige konstruktionsløsninger og cirkulære byggematerialer har allerede i flere år været integreret i HpH Totalbygs industri- og erhvervsbyggerier.

De grønne løsninger giver god mening, og vedvarende energi, bæredygtige byggematerialer og bedre isolering af bygningen mm. er vigtige elementer i projekteringen. Med ekstra isolering, LED belysning, solceller og jordvarme mm. får vi et næsten selvforsynende 0-energi byggeri.

Med disse tiltag er man garanteret et grønt byggeri. Sigter man efter en certificering efter DGNB, LEED eller BREEAM, er det en af mulighederne, som skal tidligt ind i planlægningen.

DGNB f.eks. er en helhedsvurdering af byggeriets betydning for miljø, socialt, økonomi/omkostninger, teknik og proces.

Ressourcebrug

 

HPH har længe arbejdet med at udvikle arbejdsmetoder der forbedrer situationen for miljø men også for mennesker. Menneskers sundhed og velvære bliver fremmet gennem bæredygtigt byggeri.

De byggesystemer, som HPH Totalbyg har udviklet, er tilpasset cirkulær økonomi. Beklædning, spær, tag mm kan afmonteres og genanvendes. Affald minimeres, og affald indsamles til genanvendelse. Materialer vælges ud fra deres miljøpåvirkning.

 

Arbejdsforhold

  
  

Under dette punkt kommer HPH’s primære nøgleværdier til udtryk. Det færdige produkt og vores kompetencer, men vigtigst af alt, vores medarbejdere. Hos HPH Totalbyg A/S går vi ind for ligestilling og gode arbejdsforhold. Vi gør det ypperste for gode vilkår hos vores ansatte, med en god sundhedsforsikring samt mulighed for årlig sundhedstest og influenzavaccine.

Derudover har HPH også fokus på kvalitetsuddannelse, hvorfor vi flere gange årligt sender vores medarbejdere på diverse kurser mm. så de kan opnå en endnu højere faglighed.

Vi ved hos HPH Totalbyg at samarbejde/partnerskab med forskellige interessenter er nøglen til en bæredygtig fremtid.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPH ER SPECIALISTER I DETAIL OG BOLIGBYG

HPH Detail og Boligbyg A/S er en del af HPH Totalbyg A/S koncernen som har over 30 års erfaring med totalentreprise indenfor: Detail og boligbyggeri, industribyggeri, erhvervsbyggeri og halbyggeri / produktionshaller m.v., og vi har udført mere end 1500 byggeprojekter.

HPH Detail og Boligbyg A/S har kompetencer i alt indenfor: Detail og Boligbyg, som tilbydes til konkurrencedygtige priser.

Den bedste reklame er veludført håndværk, god service og tilfredse kunder

Kontakt HPH Detail og Boligbyg A/S i dag på tlf.: 21 31 88 44, hvis du er interesseret i skitseforslag, overslag eller et tilbud.

Kontakt os